MODELING WORKS


 

視線追跡型VR"FOVE"
プロモーション写真

視線追跡型VR"FOVE"PV

Photo:427FOTO
HMUA:Hiroki Hasegawa
Dress/Model:Yuka

"Enchantlic Enchantilly"×"Michal Negrin" コラボライテム
Photo:Kazuya Sekiyama
HMUA:Hiroki Hasegawa

"Enchantlic Enchantilly"
プロモーション写真
Photo:Kazuya Sekiyama
HMUA:Hiroki Hasegawa

Brilliant star decorations special@サンリオピューロランド

Photo:Yoshinori Hada
HMUA:Maiko Mita
Kimono dresser:Shitoe Namiki

TOKYO DESIGNERS WEEK 2013内 ヤングクリエイター展選抜作品Photo:Teo Maras
HMUA:Miyuki
Dress:Makoto Iwaki

TOKYO DESIGNERS WEEK 2013内 ヤングクリエイター展 展示作品
Photo:Teo Maras
HMUA:Miyuki
Dress:Makoto Iwaki

"BlaBlaHospital"
プロモーション写真
Photo:Greg Brown
HMUA:Keiko Terachi

"BlaBlaHospital"
プロモーション写真
Photo:Greg Brown
HMUA:Keiko Terachi

"BlaBlaHospital"
プロモーション写真
Photo:Greg Brown
HMUA:Keiko Terachi

Photo:Matjaz
HMUA:Yuki Haba
HairStylist:Yuka Suga

Photo:Yui Noda
HMUA:Akiko

Photo:Hidekazu Endo
HMUA:Yuna Oya

Photo:Hiroki Yamamoto
HMUA:Momoe Watanabe

"Tiara by Tracy Dizon"
プロモーション写真
Photo:Kaila
Styling:Tracy Dizon

Photo:Jun Panda
HMUA:実柚季

Photo:Shuji Kobayashi

Photo:Ray Ochiai

Photo:Nobuyuki Nishihara
HMUA:Momo Kikuchi

Photo:Shinobu Ohshiro
HMUA:Ayumi Nagano

Photo:Yasushi Matsuura

Photo:Yanzhou Bao

Photo:Hiroki Yamamoto
HMUA:Momoe Watanabe

Flower art:Masahiro Sakurai

Photo:Nobuyuki Nishihara
HMUA:Momo Kikuchi

Photo:Hiroki Yamamoto
HMUA:JUN

Photo:Teo Maras
HMUA:Chie Funakura

NEO TRADさんミニアルバムジャケット

Photo:Buddy Jiang
HMUA:Mai Shimura

Photo:Makoto Ono